Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Signature  Team  Info
           
Search for user

Search for team        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
All users for team Team 2ch - Spinhenge@home - Signature graphic
Rank Name Hosts
Recent average credit
Total credits
active
1 TAKUYA - 0.00 330,158.31  
2 Hiroo Tsukioka - 0.00 277,227.87  
3 Fueki - 0.00 249,488.93  
4 SQX@soccer - 0.00 223,771.47  
5 MX-6 - 0.00 163,333.16  
6 misaki@med - 0.00 135,222.39  
7 Raven - 0.00 114,478.40  
8 Ruby@niji - 0.00 107,738.57  
9 mo-to - 0.00 104,512.00  
10 saiman - 0.00 100,957.40  
11 steph@prog - 0.00 100,123.45  
12 syao - 0.00 84,064.00  
13 7nekosan@doll - 0.00 80,200.00  
14 masashi_651930@jisaku - 0.00 75,863.89  
15 Jintetsu - 0.00 74,469.00  
16 SRX600 - 0.00 66,468.96  
17 bubblin@newsVIP@livevenus@VIPuniv@PC-Action@D@base@army - 0.00 65,344.92  
18 Nobi - 0.00 63,472.88  
19 inugamikoubou@hangul - 0.00 62,900.00  
20 konakona@jisaku - 0.00 47,125.54  
21 stayhigh - 0.00 46,715.42  
22 phantasma@gamedev - 0.00 42,232.00  
23 JM04416 - 0.00 39,720.00  
24 YUJI@jisaku - 0.00 30,323.40  
25 riderman - 0.00 23,639.51  
26 ER@kawasaki@bike - 0.00 22,256.00  
27 9999koi - 0.00 16,431.02  
28 Ta-duck@hrhm - 0.00 15,528.43  
29 yamadasan@igo-shogi - 0.00 15,211.83  
30 GEN - 0.00 13,947.61  
31 tetsusi@software - 0.00 13,127.00  
32 ZetaMk-III@railway - 0.00 12,562.87  
33 seaman - 0.00 12,509.02  
34 G-MAX@download - 0.00 11,886.00  
35 H.Saiman - 0.00 11,618.23  
36 ryokanuma@jisaku - 0.00 11,427.18  
37 shimassa@FX - 0.00 9,884.00  
38 YAUCHInowA@hiyoko - 0.00 9,378.00  
39 reko@FF@mmo - 0.00 9,072.00  
40 aqua_SAM - 0.00 8,718.00  
41 alpha2156@siberia - 0.00 8,372.00  
42 Negisword@negi - 0.00 7,466.00  
43 pppp@mog2 - 0.00 7,440.00  
44 bei_nasu@army - 0.00 7,383.93  
45 Cai0407@chem@lounge - 0.00 7,200.00  
46 yumizou@software - 0.00 7,073.02  
47 hi@car - 0.00 6,968.00  
48 onion-ring - 0.00 6,854.20  
49 MISO-SHIRU@jisaku - 0.00 6,785.78  
50 carlyle@jubeat@otoge - 0.00 6,747.21  
51 teto@newsVIP - 0.00 6,168.97  
52 gomesukez@pc-game - 0.00 5,878.95  
53 mikan@s-pulse@soccer - 0.00 5,854.56  
54 countrybred - 0.00 4,561.00  
55 natzco - 0.00 3,815.79  
56 tamahamu - 0.00 3,755.88  
57 eveningstar@occult - 0.00 3,560.00  
58 Sane - 0.00 3,161.50  
59 nabe - 0.00 3,098.95  
60 Code07@jisaku - 0.00 3,035.34  
61 hiroki@keitaiphs - 0.00 3,008.00  
62 hipokaba@download - 0.00 2,957.17  
63 y-nagai - 0.00 2,743.78  
64 LancerEvolutionV - 0.00 2,710.83  
65 Karina - 0.00 2,536.00  
66 k-tamaki - 0.00 2,488.52  
67 fakeyama - 0.00 2,415.47  
68 gadeninguzuki - 0.00 2,401.98  
69 Machaki - 0.00 2,351.70  
70 Tomoko2008 - 0.00 2,253.62  
71 tymtymtym@jisaku - 0.00 2,064.00  
72 Takeshi - 0.00 2,032.85  
73 Mi-Kun - 0.00 1,958.00  
74 Wolf@niji - 0.00 1,899.48  
75 -Z- - 0.00 1,682.48  
76 fuk00346@newsVIP - 0.00 1,682.16  
77 hiroko - 0.00 1,587.76  
78 RockEND - 0.00 1,400.00  
79 xDCx - 0.00 1,369.25  
80 kameson.com - 0.00 1,114.98  
81 Ganmomo - 0.00 1,078.96  
82 Hikky@jisaku - 0.00 1,072.51  
83 composer@F@base - 0.00 1,028.31  
84 momimi@male - 0.00 1,004.39  
85 Kageyuki - 0.00 907.71  
86 manzoku@jisaku - 0.00 864.00  
87 terukazu - 0.00 751.23  
88 senka@male - 0.00 734.15  
89 sanshirou - 0.00 733.84  
90 tanukisan - 0.00 613.62  
91 okuni33 - 0.00 527.14  
92 nanashi105@doujin - 0.00 505.40  
93 movstar - 0.00 497.18  
94 kugyuuuu - 0.00 454.00  
95 duck775@eva - 0.00 447.41  
96 clear@bicycler - 0.00 443.00  
97 heso - 0.00 394.59  
98 koichi1214 - 0.00 380.08  
99 kuropome@wan-nyan - 0.00 365.81  
100 loveyou - 0.00 349.35  
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode